Skip to content
Trampa per captura de coleòpters saproxílics

Comencen les primeres accions de seguiment de la biodiversitat

Amb l’inici de la primavera, comencem els mostrejos, a camp, per al seguiment de la biodiversitat. En aquest cas, s’han efectuat els seguiments de:

  • Coleòpters saproxílics: mitjançant trampes d’intercepció del vol, per conèixer-ne els pics d’emergència i les seves espècies
  • Comunitat d’ocells: mitjançant estacions d’escolta, per a la majoria d’espècies.

Capítols a part, per:

  • Gall fer, que s’han efectuat batudes i localització de jocs
  • Mussol pirinenc, que s’han col·locat caixes niu i revisió de la seva ocupació, a l’espera d’un seguiment més específic que es portarà a terme el proper 2025.   
  • Comunitat de quiròpters: mitjançant la col·locació de caixes niu i revisió de la seva ocupació.
  • Formigues: amb una petita captura (2-3 individus) per formiguer, per tal de determinar-ne la seva relació “parental” entre formiguers.
  • Flora vascular: inventariant tota la vegetació present en parcel·les de 100m2.
  • Fusta morta: mesurant totes les peces de fusta morta, tant en peu com a terra, presents dins les parcel·les de mostreig.
  • Biodiversitat edàfica: mostrejant sòls i, mitjançant el metabarcoding, coneixent-ne les seves comunitats més rellevants.
  • Índex de Biodiversitat Potencial: sistema que permet avaluar la biodiversitat “ordinària”, facilitant la conservació i millora de la biodiversitat dels ecosistemes forestals gestionats.

També s’han engegat els inventaris dasomètrics, elements clau per un bon coneixement del rodal i pel disseny més adequat de les tallades de millora que s’efectuaran en els rodals de gestió forestal propera a la natura.