Skip to content

Resultats esperats

Resultats quantitatius mínims:

6

Plans de conservació de l’hàbitat a nivell de ZEC

9.491,13 ha

de pi negre gestionades sota Plans de conservació de l’hàbitat

10

acords amb propietaris (públiques i privades)

150 ha

d’hàbitat orientades a lliure evolució

150 ha

de boscos multifuncionals (productius) amb biodiversitat millorada

2.006,5 ha

Reducció del risc d’incendi en 2006,5 ha d’hàbitat

80 ha

d’hàbitat excloses de pstura per part de bestiar domèstic

3,2 ha

d’hàbitats a zones d’exclusió d’ungulats salvatges

100 ha

de pastures millorades en zones adjacents a l’hàbitat

1.000 ha

d’hàbitat amb menys pressió per freqüentació