Skip to content

Seguim amb les trobades amb Ajuntaments i propietats privades

Fruit del treball de camp, efectuat el 2023, de cerca i concreció dels rodals d’actuació on es preveuen fer actuacions de millora i conservació de l’hàbitat 9430* (HIC), durant els primers mesos del 2024, s’han mantingut reunions i trobades amb nous ajuntaments i propietats forestals privades, per tal d’incorporar-los en el projecte.

Al llarg d’aquestes trobades, de primera presa de contacte, s’han explicat les propostes d’actuacions i s’han intercanviat percepcions vinculades a la gestió de les diverses pressions que afecten l’hàbitat objecte del projecte.

En el marc d’aquestes relacions amb ens públics municipals, des dels Ajuntaments de Queralbs, Planoles i Campelles, ens van oferir poder explicar el projecte en una sessió oberta als veïns i veïnes dels tres municipis. La sessió informativa es va dur a terme a la Casa de Núria de Queralbs i va reunir una vintena d’assistents, que van poder conèixer de primera mà les accions concretes del projecte al Ripollès i intercanviar impressions amb els tècnics de biodiversitat del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), coordinadors del projecte LIFE UNCINATA*, amb l’enginyera de comarca del Ripollès, de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi (DACC) i el director tècnic del Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR).

Volem agrair la presència de totes les persones assistents a la sessió informativa i especialment als tres municipis que han accedir a participar del projecte aportant-hi els seus boscos. Moltes gràcies!