Skip to content

Treballant per a la regulació de la sobre-freqüentació al Parc Natural del Cadí Moixeró

En el marc de les actuacions vinculades al WP7 sobre la regulació de la freqüentació humana en espais naturals i, concretament, en zones especialment sensibles des del punt de vista de l’hàbitat i les espècies amenaçades que s’hi troben.

L’afluència al medi natural, especialment per a la realització d’activitats a l’aire lliure, ha anat en augment en els últims anys. Quan aquest tipus d’activitats és molt freqüent i/o implica un volum molt alt de persones, l’estat de conservació d’algunes espècies que habiten les zones freqüentades, a més dels propis hàbitats on es troben, es pot veure afectat. En aquest sentit, recopilar informació sobre la freqüentació que es dona en un espai natural és molt important per aplicar mesures de gestió focalitzades i compatibles amb la conservació dels hàbitats i de les espècies presents en aquell mateix espai.

El projecte LIFE UNCINATA* ha permès realitzar un estudi de caracterització i diagnosi ex-situ, de la freqüentació humana en els espais on es desenvolupa el projecte. Posteriorment, i després d’unes quantes jornades a camp, de concreció de les accions puntuals, s’aplicaran mesures in-situ per tal de prevenir i minimitzar els impactes que l’ús públic i les activitats d’oci i lleure, exerceixen sobre les comunitats presents en els boscos de pi negre del Pirineu.

Aquestes mesures poden ser, des de tancaments de pistes i camins forestals, amb barreres, fins a actuacions més quirúrgiques barrant senders i corriols que tinguin afectacions directes sobre l’hàbitat i les espècies sensibles.